Zelfstandig wonen

Vrijwel iedereen met autisme hecht sterk aan een eigen plek waar men zichzelf kan zijn, zich veilig voelt, niet wordt gestoord of afgeleid door anderen en waar gelegenheid is favoriete bezigheden te beoefenen. Waar jezelf kunt bepalen wat de indrukken zijn die van buiten naar binnen komen zodat je regiseur bent over je eigen woonomgeving.

Weliswaar hebben zelfstandig wonende mensen met autisme minder problemen dan veel andere, ze hebben een stoornis die in alle levensgebieden doordringt zodat ook zij zich in een wankel evenwicht bevinden. Bij het overeind blijven, helpen alle beetjes – ook speciale maatregelen bij de bouw en inrichting van hun woning.

Als je zelfstandig gaat wonen met autisme dan zijn er speciale maatregelen nodig om er voor te zorgen dat jouw woningomgeving hier rekening mee houdt, zowel voor wat betreft de bouw van de woning, de inrichting als ook de directe woonomgeving.