Wonen met ASS

Vaak hebben mensen met autisme ondersteuning nodig, ook bij wonen. Voor sommigen betekent dat 24-uurs zorg en intensieve ondersteuning en voor anderen enkele uren per week begeleiding. Er zijn mensen met autisme die geheel zelfstandig wonen, waar nodig met aanpassingen in de woning.

Voor jeugdigen en volwassenen met autisme is het vaak een zoektocht om een passende woonvorm te vinden. De Nederlandse Vereniging voor Autisme streeft ernaar dat alle mensen met autisme een passende woonplek hebben, met waar nodig deskundige begeleiding op maat.